web analytics
 
 
27.12.2014 Превента България

Кърлежите от семейства Dermacentor и Haemaphysalis

[dt_gap height=”10″ /]

Родът кърлежи Dermacentor и видово разнообразие

кърлеж Dermacentor_variabilisDermacentor са род кърлежи, принадлежащ към семейство Ixodidae, семейството на твърдите кърлежи. Родът има космополитно разпределение, с месни видове на всички континенти, освен Австралия. Приемници на кърлежите от рода Dermacentor са малки бозайници, включително коне, елени, добитък, таралежи, тапири, хора и др. Преносители са на много патогени, включително Rickettsia rickettsii, причинител на Роки Маунтин петниста треска, Coxiella burnetii, причинител на Ку-треска, Anaplasma marginale, причинител на анаплазмоза при добитъка, Francisella tularensis,  причинител на туларемия, Babesia caballi, причинител на пироплазмоза при конете, и Flavivirus, причинител на POW енцефалит. Кърлежите от рода Dermacentor инжектират невротоксин, който причинява парализа.

Според проучване на видовото разнообразие към 2010 г., съществуват 34 вида, принадлежащи към рода Dermacentor:

 • Dermacentor abaensis
 • Dermacentor albipictus
 • Dermacentor andersoni
 • Dermacentor asper
 • Dermacentor atrosignatus
 • Dermacentor auratus
 • Dermacentor circumguttatus
 • Dermacentor compactus
 • Dermacentor confragus
 • Dermacentor dispar
 • Dermacentor dissimilis
 • Dermacentor everestianus
 •  Dermacentor halli
 • Dermacentor hunteri
 • Dermacentor imitans
 • Dermacentor latus
 • Dermacentor marginatus
 • Dermacentor montanus
 • Dermacentor nitens
 • Dermacentor niveus
 • Dermacentor nuttalli
 • Dermacentor occidentalis
 • Dermacentor panamensis
 • Dermacentor parumapertus
 • Dermacentor pavlovskyi
 • Dermacentor pomerantzevi
 • Dermacentor raskemensis
 • Dermacentor reticulatus
 • Dermacentor rhinocerinus
 • Dermacentor silvarum
 • Dermacentor sinicus
 • Dermacentor steini
 • Dermacentor taiwanensis
 • Dermacentor ushakovae
 • Dermacentor variabilis

[dt_gap height=”20″ /]

Dermacentor marginatus – обща информация

Кърлеж Dermacentor_marginatus_maleПриемници на Dermacentor marginatus са домашни животни като овце, добитък и кучета и диви животни като елени, диви зайци, таралежи. Хората са друг любим приемник, а Dermacentor marginatus. Видът е разпространен в Мароко, Испания, Италия, Южна Франция, Швейцария, Западна Германия, Полша, както и широко разпространен в България. Dermacentor marginatus е познат и под наименованието „пролетен кърлеж”. Жизненият цикъл продължава една година докато бъде завършен. Кърлежите от този вид най-често се намират в ниски райони, както и в смесени / широколистни гори. Има голямо разпространение в долината на река Рейн и притоците й.

Болестите, които пренася Dermacentor marginatus са различни: бабезиоза при кучетата; бабезия дивергенс при говедата; марсилска треска при хората и др. Други болести, които е известно да са причинени от Dermacentor marginatus са: Ку-треска, туларемия, руски пролетно-летен енцефалит и др.

[dt_gap height=”20″ /]

Обща информация за видовете от рода Haemophysalis

Кърлеж Haemophysalis-longicornisМалко от 166-те вида кърлежи Haemaphysalis паразитират върху добитък, но тези които го правят са икономически значими в Европа, Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия. Някои видове, които паразитират върху диви елени, антилопи и добитък са се приспособили и към домашния добитък и в по-малка степен към овце и кози. Други видове, които са имали специфични предпочитания към различни видове диви овце и кози са се адаптирали основно към домашните породи на тези животни. Няколко африкански вида, които са еволюирали редом с хищници, сега паразитират върху домашни кучета. Незрелите представители на видовете, които паразитират върху домашен добитък основно се изхранват от дребни гръбначни, но има и някои изключения. Всички представители на Haemaphysalis spp имат 3-хостов жизнен цикъл. Те са малки (ненахранените възрастни са по-малки от 4,5 мм.), кафеникави или червеникави и без очи.  Повечето имат много къси уста. Различните видове причиняват парализа и са преносители на бактерии, причиняващи Ку-треска, туларемия, бруцелоза и др.

Видът H punctata е широко разпространен, там където овце, кози и добитък се хранят в гори и шубрачести пасища от югозападна Азия до по-голямата част на Европа, включително южна Скандинавия и Великобритания. Незрелите представители на вида нападат птици, таралежи, гризачи и влечуги. Освен че пренасят анаплазма и бабезия, различни популации от H punctata са инфектирани с руски пролетно-летен енцефалит, както и вируса на Кримската-Конго хеморагична треска.

[dt_gap height=”20″ /]

Възрастните представители на вида H sulcata паразитират върху домашни животни (основно овце и гъски) и са разпространени от северозападна Индия и южните части на бившия СССР до Арабия, Синай и южна Европа. Незрелите индивиди от вида са особено често срещани по гущери, но обхвата от приемници на ларвите и нимфите е подобен като този на H punctata.

H longicornis паразитират върху елени и домашни животни и са разпространени в Китай и североизточна Азия. Съществува партеногенен вид в северните райони. Последните са въведени в Австралия, Нова Зеландия и островите в Тихия океан, където запазват тази необикновена репродуктивна способност. Незрелите представители обикновено паразитират върху малки бозайници и птици, но могат да се хранят също така и с кръвта на домашни животни; тежките концентрации от този вид кърлежи могат да станат сериозна заплаха за елените и домашните животни. Този вид кърлежи са основни преносители на Theileria orientalis, а също така и на Babesia ovataB gibsoni, както и причинителите на Ку-треска, POW енцефалит и руски пролетно-летен енцефалит. Пиенето на кръв на ларвите от хората причинява остър дерматит.

[dt_gap height=”20″ /]

Други представители на Haemaphysalis в Европа и Азия, паразитиращи върху домашни животни са H inermi (в низинните райони от северен Иран и югоизточните части на бившия СССР до централна и югоизточна Европа до Италия), H pospelovashtromae (планините в южните части на бившия СССР и Монголия), H kopetdaghicus (района на Каспийско море и Иран), както и H tibetensisH xinjiangensis, и H moschisuga (в Китай).

От няколкото вида Haemaphysalis spp, паразитиращи върху домашни животни в югоизточна Азия, 3 вида са с особено важно значение: H bispinosa, разпространен в Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри Ланка и Малайзия и пренася Babesia spp на добитък, овце и кучета; H spinigera  са основни преносители на вируса на Киасанурската горска болест в Индия; и H anomala, разпространен от низините на Непал до Шри Ланка и планините на северозападен Тайланд.

В районите с умерен климат в Азия, се срещат 18 други вида Haemaphysalis, които паразитират върху домашни животни: 9 вида се намират в Хималаите и заобикалящите планини и 9 вида в североизточна Русия, Корея и Япония. Няколко хималайски вида кърлежи показват предпочитания към овце и гъски.

В района под пустинята Сахара в Африка, 4 вида Haemaphysalis нападат добитък в планинско-горски и равнинни райони, влажни, крайречни гори. Това са H parmata (разпространени в Етиопия и Кения, Централна и Западна Африка до Ангола), H aciculifer (разпространени в Етиопия, Камерун и Зимбабве), H rugosa (разпространени в южен Судан и Уганда, Гана и Сенегал) и H silacea (разпространени в Зулу и източна Южна Африка).
 
 
 

Google рейтинг
4.8
На база на 384 отзива
js_loader
Call Now Button