web analytics
 
 
16.08.2017 Превента България

7 ползи от насекомите

7 ползи от насекомите

ползи от насекомите

Насекомите на Земята са многочислена популация от различни видове. Някои от тях са популярни за човека, повечето са неизвестни и недостъпни. Но тъй като всяко нещо съществува на тоя свят по определена причина, можем да се вгледаме в тях без никакви емоционални пристрастия.

По различен начин са интерпретирани насекомите. Например Британското кралско общество по биология провело анкета, за да проучи вижданията на англичаните и открие тяхното любимо насекомо.

Учените констатират, че броят на насекомите в глобален мащаб все повече намалява. Някои видове изчезват напълно. Това се приема като критичен праг и тревожен симптом за целостта на екосистемите. Защо? Какви функции изпълняват насекомите, че се приемат за неотменима част от глобалното еко равновесие?

 

1. Опрашване на растенията

Това е функция, която „свише“ им е дадена и те я изпълняват безукорно. Без това не би моло да се осъществи така важния процес на възпроизводство на повечето растения. Трудно би могло растенията да се самоопрашват чрез струите на вятъра или при директен контакт с цветя. 80% от растенията се опрашват от насекомите, което е свързано и с оцеляването на човека. От тези култури се отглеждат плодове и зеленчуци, чиято стойност е неоценима.

 

2. Разлагащи нечистотии

Много от насекомите се „бутат“ точно в най-нечисите места (разбира се, това е от гледна точка на човека). Бидейки там те също слагат своя личен отпечатък на присъствие. Те разграждат и разлагат органичната материя. Насекомите, които изпълняват тази роля, са колективно наричани сапрофуги (от гръцките думи “sapros”, означаващи гнило и “phagein”, означаващи да ядат). Те се хранят с мъртви растителни тъкани, мъртви животни и екскременти на други животни. Това от наша гледна точка не изглежда блестящо, но тези „разрушители“ всъщност са част от природната система за рециклиране. Със своята дейност и преработка на тези остатъци, те превръщат мъртвата органична материя и отпадъци обратно в използваеми форми.

 

3. Биологичен контрол

В природата по-силния или по-големия изяжда по-малкия или слабия. Така че животът наистина може да е изпълнен с болка. Това го чувстват особено гръбначните. А насекомите участват пълноценно в този процес на самооцеляване. Те са естествени биологични врагове на нашите врагове и по този начин с дейността си по неутрализиране на такива вредители ни спестяват много разходи. А също и неизползване на пестициди, химически вредни вещества, замърсяващи природната среда.

7 ползи от насекомите

 

4. Храна за животни

За много животински видове насекомите са апетитно лакомство. Даже за някои са основна част от порциона им. Насекомите често са в основата на хранителната верига, така че, ако те отпаднат, това ще предизвика колапс в екосистемите. Мтого от птиците, бозайниците и рибите са насекомоядни, включително и всичките 17 от нашите родствени видове прилепи.

 

5. Храна за хората

Има народи и култури, в които консумирането на насекоми е кулинарна традиция. Поне два милиарда души по света ядат насекоми като част от редовната си диета, а 80% от народите по света считат насекомите за “нормален” източник на храна. И с основание: те са пълни с протеини, витамини и минерали.
За тая цел насекомите могат да бъдат устойчиво отглеждани и ако знаете какво правите, те могат да бъдат абсолютно вкусни. Дори в Европа това вече не е кой знае каква новост. Приети са като естествен хранителен източник за човека от Европейската комисия. Смята се, че до 2020 г. стойността на хранителната индустрия за насекоми може да достигне над 230 млн.паунда.

 

6. Борба с престъпността

Не си представяме насекоми, громящи престъпниците на улицата или на закрито. По-скоро трябва да се вгледаме в нещо друго. Има специалисти ентомолози, които са част от съдебномедицинската експертиза при престъпления, които дават много полезни и изобличаващи данни. В различни разлагащи се тела експертите изваждат яйца и ларви на насекоми. Чрез изследването на тези популации експертите могат да направят сътветните изводи за интервала от време до смъртта, промените в положението на трупа и самата причина за смъртта.

 

7. Екологични показатели

Много видове насекоми са силно податливи на промени в околната среда. Това за съжаление ги прави уязвими при деградацията на местообитанията им и изменението на климата, но и ги прави много полезни като биологични показатели. Чрез внимателно проследяване на промените в популациите на насекомите, еколозите могат да измерват въздействието на смущенията и да предприемат стъпки за смекчаване на промени, които първоначално не са били очевидни в други видове. Пеперудите са признати за ценни екологични показатели за разнообразието и отзивите на други диви животни.

с какво са полезни насекомите

Общо взето насекомите богато възнаграждават усилията на онези, които прекарват времето си да ги изследват. Всеобхватната природа на насекомите и тяхното изключително разнообразие във форма и характер означава, че те имат потенциал да донесат почти безкрайно очарование на всички, които желаят да им отделят време и внимание. Човешкият ракурс към света на насекомите обичайно е един, но ако съумеем да го изменим, ще можем да открием великолепие от смайващи отношения, работа, стил.

 

 

Comments are closed.

Google рейтинг
4.8
На база на 399 отзива
js_loader
Call Now Button