Хапят ли хлебарките?

Многообразието на хлебарките на земята е голямо. Има 4500 вида, от които само 30 са опасни. По данни на изследователите само 1% от общата популация може да нанесе поражения директно на човека. Най-опасни за хората, поради ухапване са два вида: Periplaneta americanа и Periplaneta australasiae. Защо хапят хлебарките? Нека най-напред кажем, че хлебарките само в … Продължете с четенето на Хапят ли хлебарките?