wasp

Унищожаване на оси

Борбата с оси е специфична услуга, която изисква висок професионализъм за безопасно решаване на проблема.

При обработката за оси е изключително важно да знаете къде са намират гнездата им (под улуци и стрехи, в тръби, кутии, подпокривни пространства и т.н.). Ако Вие не можете да ги откриете, нашите дезинфектори ще Ви помогнат.

Обработките се правят рано сутрин, когато осите не са активни и са групирани на едно място.

* Моля, имайте предвид, че НЕ унищожаваме оси в земеделски площи, което би нарушило процеса по опрашване на цветя и култури. Също така НЕ правим обработки срещу пчели под каквато и да е форма!

Интересен факт за осите: Големите гнезда на оси могат да съдържат до 25 000 индивида.

Ценообразуването при борбата с оси се формира спрямо размера на популацията и достъпността до гнездата им. Свържете се с нас, за да изпратим екип и да Ви предоставим конкретна оферта.

Обадете ни се сега и проблемът Ви ще бъде решен до 48 часа!


Оценка от клиентите ни
4.7