web analytics
 
 
02.08.2016 Превента България

Опасността от резистентност на вредителите към инсектициди

резисистентност към инсектициди

резисистентност към инсектициди

 

Какво представлява резистентността на вредителите към инсектициди?

 

   Инсектицидите, които са пестициди, използвани за борба с вредителите, са организирани в групи – органофосфати, карбамати, пиретроиди, неоникотиноиди и т.н, които споделят обща химична структура и начин на действие. Начинът на действие е специфичен процес, чрез който инсектицидът убива насекомите или инхибира растежа им. Целевото място на действие е на точното местоположение на инхибиране, пречейки на активността на ензима в рамките на метаболитния път. Начинът на действие на инсектицида и целевото място на действие често се използват взаимозаменяемо в практиката.

   Генетиката и интензивното прилагане на инсектициди са два фактора, отговорни за развитието на инсектицидна резистентност. Насекоми с гени, които придават устойчивост към определен инсектицид или клас инсектициди оцеляват при манипулацията и по този начин са “избрани“, за да предадат тази резистентност към следващите поколения. Сред всички различни категории вредители, насекомите са известни, че проявяват резистентност при обезпокоителни причини. В световен мащаб повече от 500 вида насекоми и свързаните с тях членестоноги са устойчиви на инсектициди.

инсекти-резистентност   Резистентността може да се развие и към само един инсектицид. Въпреки това, характерно е, че насекоми, които проявяват резистентност към един инсектицид, могат да бъдат устойчиви (или да развият резистентност по-бързо) и към други инсектициди, които са със същия начин на действие. Един класически пример за това е къщната муха. Популациите на това насекомо, което става устойчиво на ДДТ през 1950 г., също проявяват устойчивост без предишно подлагане на пиретроидни инсектициди, използвани десетилетия преди това. ДДТ и пиретроидите имат една и същ начин на действие. Този феномен е известен като кръстосана резистентност. Тясно свързано явление като множествената резистентност се появява в популациите на насекоми, които се противопоставят на две или повече инсектицидни класове с различен начини на действие. Някои насекоми развиват този тип устойчивост чрез изразяване на множество механизми на резистентност. Това може да се случи, ако един инсектицид се използва, докато насекомото показва резистентност, след което започва да се употребява друг и така популацията на насекомите става устойчива и на този, и т.н. Локализирани популации на колорадски бръмбар са известни с множествена резистентност към повече от 50 инсектициди с различни начини на действие. Множествената резистентност е по-рядко явление от кръстосаната резистентност, но е от потенциално по-голямо значение, тъй като чувствително намалява броя на инсектицидите, които могат да се използват за контрол на насекомите.

   За разлика от резистентността, инсектицидната толерантност е естествена тенденция и не е в резултат на изборен натиск. Възрастните гъсеници са по-толерантни към много инсектициди, отколкото по-младите от същия вид, поради разлики в размера на тялото, дебелина на екзоскелет, както и способността да метаболизират отрова. Тези различия са идентифицирани като толерантност или естествена устойчивост, а не като истинска съпротива срещу даден инсектицид.
Наблюдава се тенденция към устойчивост към неоникотиноидите, която е по-нова, но в никакъв случай и неочаквана. Инсектицидите могат да бъдат изключително ефективни в продължение на десетилетия в даден момент. Но ако дори и много малък процент от вредителите станат резистентни, те ще оцелеят и ще се възпроизвеждат, създавайки цели популации в крайна сметка, които не могат да бъдат убивани лесно.
насекоми резистентност   В проучване, публикувано наскоро, изследователи открили, че дървеници от Синсинати и Мичиган са много по-устойчиви на четири вида неоникотиноиди (ацетамиприд, динотефуран, имидаклоприд и тиаметоксам), отколкото други дървеници, поддържани в колония. Благодарение на “детоксикиращи ензими”, които произвеждат телата им, дървениците от Синсинати и Мичиган са 33,333 пъти по-устойчиви на ацетамиприд от дървениците, отгледани на колонии, което от своя страна ги прави почти невъзможни за трайно премахване. Дано не живеете в Синсинати и Мичиган.

Възможно ли е вредителите да са резистентни към всичко? Кое провокира опасността от резистентност на вредителите към инсектициди?

   Ако един пестицид не убива Вашите вредители, прибегнете до услугите на ДДД фирма, която си разбира от работата и със сигурност може да Ви помогне. Понякога проблемът с резистентността е в малкото количество използван инсектицид, който се употребява. Много от препаратите срещу вредители се продават свободно на пазара и всеки един човек би могъл да си купи и да действа с него, както намери за разумно. Незнанието в тази област и употребата на по-малко от необходимото количество инсектицид в много случаи води до несъзнателна имунизация на вредителя, който благодарение на това става резистентен, предавайки своята устойчивост срещу голяма вариация от инсектициди поколение след поколение. По този начин развитата резистентност става изключително трудна за контролиране и трайно отстраняване.

   Въпросите, които изникват, са няколко. Знаем ли точно какво правим, купувайки си инсектицид и знаем ли как да го използваме? Можем ли да се доверим на фирма, предлагаща такива услуги? Как да се уверим в компетентността ѝ?

   В опити да отговорим на първия въпрос, се сблъскваме с доста полемична тематика. Много голям процент от хората си купуват инсектициди, за чийто начин на действие не са достатъчно информирани, което естествено води до грешки, трудно или невъзможно поправими понякога. Не си мислете, че като прочетете в интернет малко информация по въпроса в няколко форума, вече сте наясно как да боравите успешно с опасните пестициди. За по-сигурно се доверете на компания с нужната компетенция, което ще Ви помогне да избегнете провала от създаване на резистентни към инсектициди вредители.

ДДД   В отговор на втория и третия въпрос, както Ви описахме по-горе, развитието на тази устойчивост към определени препарати е много сложен процес. Трябва да се познава от една страна в дълбочина цялата морфология и биология на насекомото, а от друга да се знае детайлно как действа с подробности дадения инсектицид. Както сами можете да предположите, една ДДД фирма, предлагаща услуги от този вид – борба с вредителите, работи с професионалисти, които са специалисти в областта и знаят в конкретика как да разрешат проблема трайно и ефективно веднъж завинаги.

   Никак не е добре, че в някои области, човешките същества разполагат с едно оръжие по-малко в арсенала си, особено когато става въпрос за убиване на вредители. Но това не означава, че хората няма да създадат нови инсектициди – потенциално такива, които са по-ефективни и по-малко токсични от старите химикали, с които и в момента се борави. Ние сме в една свободна пазарна икономика. Има пари, за да бъдат измислени нови препарати, чрез разработване на нови продукти. Въпрос на време е!

 

, , ,

Comments are closed.

Google рейтинг
4.8
На база на 399 отзива
js_loader
Call Now Button