web analytics
 
 
21.03.2018 Превента България

Любопитни факти за термитите

термитник

Термитите на пръв поглед наподобяват мравките. Всъщност, най-близките им роднини са хлебарките. Термитите живеят в топли страни, главно в тропически райони. Много видове от тези насекоми, в огромни количества, населяват вътрешните райони на Африка.

В африканския пейзаж са обичайна гледка пирамидални и куполообразни земни насипи, които са високи по няколко метра. Отвън изглеждат празни, но ако се премахне външния защитен слой, ще се навлезе в света на термитите. Това са техните жилища, а колониите им достигат до няколко милиона обитатели. Както при мравките и при пчелите, така и при термитите има разпределение на функциите на отделните групи термити в колонията.

На земното кълбо термитите наброяват около 1500 вида, от които само в Африка живеят към 600 вида.

термитиНа върха на йерархията при термитите стои самката-царица. Тя живее отделно, изолирана от останалите и има главна задача: произвежда и отделя яйцата на бъдещото поколение термити. На всеки 2-3 секунди тя отделя по едно яйце, като през деня те достигат около 30-35 хиляди, а годишното сумата им наброява 12 милиона яйца. От време на време се съешава със самец, който я опложда.

Най-многобройни в термитското семейство са термитите-работници. Тяхната функция е да снабдяват колонията с храна, да изграждат тунелите, да се грижат за яйцата и други важни дейности, свързани с оцеляването на общността.

В термитника има и специална група екземпляри, които имат право да се размножават, те са по-тъмни на цвят и влизат в ролята си, ако нещо стане с царицата-майка.

Едно от последните нива в кастовата йерархия на термитската общност заемат термитите-войници. Техните телца са така устроени, че имат голяма глава и мощни челюсти – въобще органи, служещи им за противоборства. Те охраняват термитника от външни агресори, най-вече от мравките. Въпреки че са слепи, успешно се справят със своите бойни и защитни функции. При някои войници върху главичките им има своеобразни израстъци, приличащи на нос, в които има специални жлези, отделящи течност, с която те „стрелят“ от дистанция. Попадането ѝ върху телата на враговете ги вади от строя.

При термитите не се наблюдава пълния цикъл на развитие от яйце през личинка и какавида до зрял организъм.  Раждат се от общо оплодени яйца, но как точно се получава това биологично разделение по вътрешни подвидове, засега не е ясно.

 

Термитникът е специализирано съоръжение

 – то има надземна и подземна част. Централно място в основата на термитника заема килийката на самката-царица. По специални коридори към нея идват работниците-термити, които я хранят, чистят и отнасят яйцата. Около нея има други, по-големи пространства, които са нещо като хранителните бази. Те са пълни с гъби, служещи за храна на термитите. Наземните структури понякога достигат огромни размери – до 12 м. при някои автралийски видове термити.

Практически термитите са винаги скрити, с изключение на периода на роене. Те са закътани в лабиринтите на тяхното укрепено съоръжение. Храната на термитите е предимно целулозна – остатъци от мъртви храсти, дървета и тревни стебла. В техния хранителен тракт има специализирани бактерии, които разлагат целулозата на нишесте и захар. В хранителната верига термитите имат важно място, защото те не посягат към живите растителни организми, а включват в обмена на елементи и енергия само мъртвите остатъци.

Единствено  Мозамбикският термит (Hodotermes mossambicus) може да се храни не само със загинали растения, но и с живи треви. Работниците им ги накъсват на по-дребни късчета и след това ги пренасят в подземните хранилища. Точно този вид термити са в състояние да унищожат добива на фермер за няколко дни.

Термитите-„жътвари“, както ги наричат,  са страшно бедствие за фермерите. До сега не е открит успешен начин за справяне с тях. Хората не могат да се справят с колониите на мозамбикския термит без да нанесат вреди на почвата и на култивираните растения. Пробвано е да ги прогонват с дим, заливане с вода, механично …без резултат. В такъв случай като че ли е по-добре човекът да се оттегли от мястото.

Ако термитите попаднат на хартиени и други целулозни изделия от човешкия бит, те със сигурност ще ги „оползотворят“. Външно това отначало няма да се забележи, но в един момент всичко ще се разпадне.

 

Около термитите има различни загадки

термитник в АвстралияНапример защо в Австралия жилищата им са обърнати винаги на северозапад? Как се строи термитника, така че да се получи естествено продължение на старата част към новите територии за усвояване, като се запази целостта на съоръжението? Или пък: как в кризисен момент термитите успяват да предадат мигновено информация, така че веднага на мястото на произшествието идват съответните групи от термити, за да се справят с проблема? Ако например се срути някой проход, войниците опазват територията, а работниците веднага възстановяват разрушеното.

В определен период на годината термитите се роят. Младите самки и самци напускат досегашния си дом, излизат на дневна светлина и политат към ново място. Те са милиони на брой и в този момент обикновено стават плячка за птици, земноводни, гущери, жаби и др. Онези термити, които успеят да се спуснат на земята, захвърлят крилата си и започват строителство на нов дом. След това следва нов цикъл на възпроизводство.

Термитниците по правило са големи и сложни надземни и подземни съоръжения. Има открити такива, които са разположени на сто квадратни метра, където са поместени девет хранилища за запаси и на която територия са обединени около 30 колонии.

Съоръженията на термитите са толкова здрави, че понякога са нужни специализирани средства за тяхното премахване.

Термитът Bellicotermes bellicosus има най-крупни размери. Дължината на самеца достига до 22 мм, а възрастните самки даже до 60 мм. Работниците и войниците им са по-дребни, но пак са 20 мм дължина. За сравнение ще отбележим, че обичайната дължина на термита е 2-3 мм.

следи от термити

Термитите не излизат на повърхността през деня. Това става обикновено нощем или през тунелите се стига до страничните краища на термитника. Работниците се откъсват от него понякога на стотици метри, но пак намират пътя обратно. Насекомите от този тип си имат своеобразна сигнализация за взаимна комуникация, както и за ориентиране в местността.

Социалната система на термитите е обект на проучвания и анализи. Ръководи ги интелигентна система от инстинкти, които не просто движат живота им, но и го подновяват отново и отново. С термитите много трудно може да се излезе „на глава“, защото са плодовити и многобройни. „Вълнуват“ ги всички целулозени изделия и затова е желателно пътят им да не се пресича с човешкия. От тяхното нашествие може да се предпазим чрез бетонни или метални стени. Въпреки това тяхното попълзновение може да се състои и през канализационни тръби и ако това се установи, се прилагат инсектициди за борба с тях.

 

 

,
Google рейтинг
4.8
На база на 384 отзива
js_loader
Call Now Button