web analytics
 
 
18.04.2024 Превента България

За нелегално продавания препарат “Регент”, фипронила и как евтиното може да ни струва най-скъпото – здравето

За нелегално продавания препарат "Регент", фипронила и как евтиното може да ни струва най-скъпото - здравето

В тази статия ви разказваме, подкрепено с резултати от научни изследвания, как може да ви навреди употребата на нелегално предлагания, отдавна забранен и спрян от производство препарат “Peгeнт 800 BГ”, както и всичко, което е нужно да знаете за веществото фипронил и как да се предпазите от вредните му въздействия.

Пролемът със спрения от производство препарат “Регент”

Ако потърсите онлайн информация как да се справите с нашествието от хлебарки, дървеници или бълхи в дома си, със сигурност ще попаднете на форуми, в които се споменава инсектицидът “Регент800 ВГ”. Възхваляваният като суперефикасно и евтино решение препарат обаче повече от 10 години е забранен за употреба по силата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, който по същество е регламент за регистрация и одобрение на активни вещества в ЕС.

Продуктът Peгeнт 800 BГ (Rеgеnt 800 WG), пaтeнтoвaн и пpoизвeждaн oт фиpмa БACФ (ВАЅF) е предназначен за борба с колорадски бръмбари, но през 2009 г. е забранен, защото се оказава, че избива не само вредителите, но и медоносните пчели.

 

Извън официалните указания на производителя за сферата му на приложение, експериментаторски настроени хора установили, че препаратът действа и на хлебарки, дървеници и други пълзящи вредители в домовете. Независимо от забраната и още по-интересно – независимо, че “Регент 800ВГ” отдавна е спрян от производство, продукт със същото наименование, но в различни опаковки и с различни производители, продължава да се продава нелегално у нас, като се внася предимно от Русия и Турция, където няма забрана за употребата на този тип инсектициди. На някои от опаковките е посочен като производител BASF, a на други – базирани в Русия фирми.

 

Според данни на Европол, цитирани от БАБХ , най-често внасяните нелегални препарати у нас са фунгицидите, следват ги инсектицидите.

По време на международен симпозиум „Агроекологичният преход в България – интегрирано управление на вредителите чрез биоконтрол, като основа за намаляване на употребата на пестициди в полските култури“, ентомологът доц. д-р Даниела Атанасова от Аграрен Университет – Пловдив посочва:

“В целия свят правителствата работят в посока за намалена употреба на химически пестициди, заради негативният им ефект върху хората и природата – развитие на устойчивост на насекомите и унищожаване на полезната ентомофауна – опрашителите. По този начин се нарушава естественият баланс”.

Когато в научните среди няма сигурност относно съществуването или степента на рисковете за човешкото здраве или околната среда, принципът на предпазните мерки позволява на институциите да предприемат защитни мерки, без да се налага да изчакват, докато реалността и сериозността на тези рискове станат напълно очевидни или докато неблагоприятните последици за здравето се материализират.

И така, въпросът е – доколко това, което в момента се предлага нелегално у нас, има общо с оригиналния и, както вече стана ясно, спрян от производство “Регент”. Другият важен въпрос е доколко са безопасни домашните експерименти с отровата, поначало предназначена за третиране на вредители по селскостопанските култури. В стремежа си да намери ефикасно и евтино решение, човек често пропуска важните детайли, а те винаги са от значение. Множество проучвания сочат, че използването на този препарат може да постави в опасност домашните ви любимци, както и вас. Нека ви разкажем защо. Основна съставка на препарата “Регент” е фипронилът.

Фипронилът – какво трябва да знаете

Фипронил е пестицид, който се използва широко за борба с насекоми в земеделието и домакинствата. Той обаче е силно токсичен за нецелеви насекоми, включително опрашители.

Изследване на острите ефекти на фипронил върху поведението и морфологията на мозъка на безжилната пчела Partamona helleri, публикувано в онайн медицинската библиотека pubmed, показват, че фипронилът може да застраши индивидите и колониите на този опрашител.

 

Отпадайки от листата, като активна база за производство на инсектициди, фипронилът остава в регистъра на пестицидите и в частност на биоцидите с изричното уточнение, че може да се прилага за обезпаразитяване само на кучета, котки и гълъби, като е забранено прилагането му върху животни, чиято продукция се консумира от човек.

От Световната здравна организация определят фипронила като “умерено токсичен” за хората. В големи количества може да увреди бъбреците, черния дроб или щитовидната жлеза.

 

  • Ето и няколко важни акцента от Научен доклад на EFSA (2006), които е добре да се знаят:

Фипронилът се абсорбира бързо и екстензивно (>80% в рамките на 72 часа).

Фипронилът или неговите метаболитите могат да се натрупват: имат дълъг полуживот (до 245 часа), голямо разпределение в тъканите (с преобладаване в мастните тъкани) и нивата в мазнините винаги са по-високи от тези в кръвта. Бързо и екстензивно абсорбиран и разпределен, фипронилът може да се биоакумулира, но е лесно да се метаболизира и бавно се отделя чрез изпражненията.

Фипронилът е токсичен – предложената класификация е T, R23/24/25 „Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане”.

Поразява централната нервна система, черния дроб и щитовидната жлеза. Страничните ефекти в краткосрочните проучвания се наблюдават в централната нервна система, черния дроб и щитовидната жлеза. Предложената класификация от ЕЦБ е T, R48/25 „Токсичен: опасност от сериозно увреждане на здравето от продължителна експозиция при поглъщане“.

Каква е опасността за човека?

Въпреки, че фипронилът се свързва по-селективно с GABA рецепторите на насекомите, отколкото GABA рецепторите на бозайниците (Hainzl et al., 1998), учените имат сериозни опасения относно потенциала за неблагоприятни ефекти върху здравето при хората.

Няколко проучвания in vitro и върху животни показват, че фипронил може да предизвика цитотоксичност или клетъчна смърт в човешки клетъчни линии. Наблюдавано е нарушено поведение и тиреоидна, ендокринна или репродуктивна дисфункция при плъхове. Човешкото излагане (както в околната среда, така и на работното място) на фипронил може да възникне чрез поглъщане, вдишване и контакт с кожата.

Съобщава се, че остро отравяне в отговор на излагане на фипронил при хора причинява главоболие, замаяност, изпотяване, гадене, повръщане, възбуда и гърчове. Ефектите от хроничното излагане на фипронил на човешката популация все още не са проучени достатъчно добре; въпреки това, Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) класифицира фипронил като възможен канцероген за човека въз основа на данни, показващи увеличаване на тиреоидните фоликуларни клетъчни тумори при плъхове след продължителна експозиция.

Световната здравна организация (СЗО) също класифицира фипронил като умерено опасен пестицид от Клас II. Следователно НЕ се препоръчва използването на някои продукти на базата на фипронил върху домашни животни.

Интересни са и резултатите от проучване, публикувано в международния журнал за здраве sciencedirect.com, направено сред 169 участници: бременни жени и съответстващи биологични бащи.

Всички бременни жени и биологични бащи са били здрави градски жители и само едно домакинство е притежавало домашен любимец (куче) у дома по време на бременността; по този начин повечето не са били пряко или професионално изложени на пестициди, включително фипронил, по време на бременността.

Серумният фипронил сулфон е открит в специфична популация от двойки майка-новородено и техните съвпадащи биологични бащи по начин, който предполага редовно излагане на фипронил сред обикновените градски жители. Освен това, това проучване е първото, което показва, че серумният фипронил сулфон преминава плацентарно към плода и влияе неблагоприятно на резултатите за здравето на новороденото, включително измервания на функцията на щитовидната жлеза и 5-минутни резултати по Apgar.

Как да се предпазите от вредните ефекти на фипронила?

1. На първо място – като за елиминиране на пълзящите домашни вредители (бълхи, хлебарки, акари) се доверите на специализираните, доказали професионалния си подход фирми, извършващи ДДД-услуги, каквато е Превента.

2. Като избягвате да купувате препарати с неясен произход и въздействие (най-вече онлайн, от анонимни търговци).

3. В случаите, когато става дума за обезпаразитяване на домашни любимци, се доверявате на оторизираните места за продажба на този вид препарати и се придържате стриктно към указанията за употреба.

 

Вижте още от нашия блог

, , ,
Google рейтинг
4.8
На база на 399 отзива
js_loader
Call Now Button