web analytics
 
 
07.11.2016 Превента България

Защо има толкова много насекоми?

Защо има толкова много насекоми?

Защо има толкова много насекоми?

Земята е рай за насекомите. Съществуват около 10 квинтилиона насекоми – тяхната численост е впечатляваща. Но защо има толкова много насекоми? Нали знаете, че нищо не е случайно! Понякога човек с ограничените си или егоистични представи за нещата не може да си даде ясна сметка, че в йерархията на ценностите може да има и други, които са извън неговия личен интерес.
Насекомите на нашата планета са толкова многобройни, защото би трябвало да имат своята особено важна роля в биосредата. Никак няма да е странно, ако кажем, че те изпълняват своята неповторима роля за поддържане живота на Земята, а оттам и човешкото съществуване.
Болшинството цъфтящи растения, а те са около 80% от всички, се нуждаят от опрашване. Така се възпроизвеждат те. На насекомите им е „вменена“ тази изключително отговорна функция – да пренасят на крилцата си тичинките, този нежен прашец, от женските органи на цвета до мъжките органи на цвета. Не би могло по друг естествен начин да се случи размножението на този тип растения.

 

Насекомите – естествен помощник на растенията

насекоми 2Бихме могли да си представим, че е възможно те да изчезнат и природата да се лиши от този естествен помощник. Повечето от плодовете и зеленчуците, които консумираме, са продукт на това размножение на растенията. За да привличат насекомите, растенията са направили своите цветове красиви, пъстри, ароматни, сочни. От цвят на цвят насекомите прескачат и вършат своята толкова важна и отговорна дейност.
Насекомите даже се хранят с остатъците от мъртви растения и животинки, като по този начин поддържат чистотата на околната среда и се включват в естествения кръговрат. Връщат в почвата въглерод и други ценни микроелементи чрез своите екскременти.
Насекомите са важно звено в хранителната верига, защото самите те са храна за множество насекомоядни представители на фауната. С тях се насищат птици, риби, змии и гущери, мишки и прилепи…Естествено, че и човек не остава по-назад – според местните хранителни традиции на различни места на Земята имат интерес към различни насекоми и ги вкарват в хранителния си порцион.
насекоми 3Няма значение дали това са мухи, пчели, бръмбари, пеперуди, щурчета….всички те са от вида насекоми. Някои от тях никак не си приличат външно, но все пак насекомите имат общи признаци. Самата дума „насекомо“ означава, че техните фини телца са съставени от разни сегменти, насечени са. Повечето насекоми имат по шест крачета, многоножките са по-скоро изключение. Като структура имат винаги три части: главичка, гърди и коремче.
Насекомите могат да се срещнат във всички ширини и типове климат – и в пустините, и в районите на вечен лед. Не всички са видими с обикновено човешко око, затова и не ги познаваме. А и обичат да се бутат в разни цепнатини и трудни малки проходчета по дърветата, под камъни и в кората. Тъй като са невидими за нас, ние си мислим, че са много по-малко. На практика не е така.

 

Колко са насекомите на Земята?

насекоми 4Нито един сериозен учен няма да ви отговори, точно поради това, че систематичната наука е пропуснала доста от тях. Като вид са познати около милион, но има навярно още толкова неизучени въобще. А ако става дума за общото им количество, то тогава се изясняват удивителни неща. Общата маса на всички летящи, плаващи, пълзящи шестоноги на Земята е 30-40 пъти повече от общата бройка на живеещите хора.

Естествено бройката им варира, а и продължителността на техния живот е малка. Например някои пеперуди живеят само един ден. За да се запази видът им, повечето насекоми са твърде плодовити. Да вземем за пример обикновената стайна муха: нейното потомство за едно лято може да достигне 5 трилиона броя. Ако ги поставим в една линия, то тя би се простряла от Земята чак до Луната. Само на един хектар площ може да се преброят, ако въобще това практически е възможно, повече насекоми, отколкото хора на цялата планета.

След като са толкова много на брой, защо не покриват земната повърхност видимо като слой? Работата е в това, както отбелязах, че те са храна за други по хранителната верига. Естествено това сдържа и безконтролното им размножаване.

 

И така – защо насекомите са така много?

насекоми 5Отдавна е известно, че в природата няма нищо излишно. Такова невероятно количество от насекоми на нашата планета се обяснява, точно защото са извънредно важни за поддържане живота на Земята. И насекомите упорито и последователно се трудят, за да изпълнят своята роля.
Тъй като насекомите участват в размножението на растенията, без тях пък въобще не би имало живот на Земята по начина, който е сега. Самите растения пък са храна за хора и животни, а също и произвеждат животворния кислород, необходим за аеробните организми.
И млекопитаещите участват в процеса на опрашване на растенията, но главната задача в тая насока се изпълнява именно от насекомите. Нищо не би израснало и дало плод в нашите ниви, градини и поля без този удивителен природен фактор – насекомите.
Насекомите са и най-многобройната армия от санитари на планетата ни. Също са незаменими в това отношение. Има и животни като чакали, хиени и някои птици, които унищожават мършата, но те далеч не могат да обхванат целия спектър от измиращи видове. Точно насекомите унищожават яйцата на новоизлюпените личинки на толкова други видове от веригата.
И още нещо: пак на насекомите се дължи и заслугата за образуване на почвата, тъй като бидейки звено от хранителната верига, по един или друг начин всичко се връща в земната почва и я поддържа с нейното естествено биохимическо съдържание.
Съществувайки от хилядолетия, бидейки в разнообразен състав от представители, насекомите са се доказали като приспособим вид. Най-дребните насекоми са способни да се укриват в най-дребните убежища, поради което са недостъпни за техните врагове. Само най-малките и фини същества от техния калибър биха могли да се проврат в техните естествени укрития. Насекомите си проправят коридори между кожичката на листата, успяват да се загнездят даже и в семената на растенията и това ги прави оцеляващи.

 

Comments are closed.

Google рейтинг
4.8
На база на 399 отзива
js_loader
Call Now Button