web analytics
 
 
12.12.2014 Превента България

Видове Мравки

[dt_gap height=”10″ /]

Обща информация

mrvka

Мравките са социални насекоми, принадлежащи към семейството на Formicidae. Класифицирани са повече от 12 500 вида от общо 22 000. Мравките формират колонии, които варират в размери от няколко десетки индивида, живеещи в малки, естествено-формирани кухини до колонии с прецизна организация, които заемат огромни пространства и се състоят от милиони отделни индивиди.

[dt_gap height=”20″ /]

По-големите колонии се състоят предимно от стерилни, безкрили женски представители, формиращи касти на „работници”, „войници” или други групи. Почти всички мравешки колонии имат няколко плодовити мъжки индивида, наречени „търтеи” и  една или няколко плодовити женски, наречени „кралици”. Колониите понякога са наричани „свръхорганизми”, тъй като мравките действат като едно цяло, работейки колективно, за да поддържат колонията.

[dt_gap height=”20″ /]

Мравките са колонизирали почти всяко кътче от земята, с изключение на Антарктида и няколко отдалечени и негостоприемни острова. Мравките могат да се пригодят към повечето екосистеми и формират от 15 до 25 % от земната животинска биомаса. Успешното им съществуване в толкова различни среди се приписва на тяхната социална организация и тяхната способност да изменят естествената среда, да набавят ресурси и да се защитават. При обществата на мравките се наблюдава разделение на труда, комуникации между индивидите и способност да се решават комплексни проблеми. Тези паралели с човешкото общество отдавна служат като вдъхновение и са обект на изучаване.

[dt_gap height=”20″ /]

Любопитни факти за мравките

  • Мравките имат способност да преминават през най-миниатюрните отвори, в търсене на вода, сладка или мазна храна в кухненските шкафчета или складовите помещения.
  • Мравките оставят след себе си невидими следи, съдържащи феромони, които указват на останалите членове на колонията местоположението на източника на храна.
  • Мравките са способни да създават своите мравуняци на всякакви места – в ливади, по стени и дори под основите на къщи.
  • Колониите могат да наброяват 300 000, а понякога и 500 000 отделни индивида. Една огромна колония може да се премести ако усети заплаха.
  • Продължителността на живота е сравнително дълга. „Работниците” могат да достигнат 7 години живот, а кралицата може да достигне 15 години.
  • Повечето непрофесионални методи за контрол над мравките са неефективни и убиват само мравките, които са на показ. Различните типове нашествия от мравки изискват различно третиране.

[dt_gap height=”20″ /]

Жизнен цикъл на мравките

Жизненият цикъл на мравките се състои от четири отделни и много различни етапа: яйце, ларва, пупа и възрастен индивид. Тези етапи са познати като пълна метаморфоза. Обикновено са необходими от няколко седмици до няколко месеца, за да се завърши жизнения цикъл, в зависимост от вида мравки и факторите от околната среда.

[dt_gap height=”20″ /]

Яйце

 

 

яйца на мравкиЖенска мравка, която успешно се чифтоса с мъжка мравка ще стане кралица, която снася яйца. Плодовитите кралици подбират закътано място, където да положат началото на мравуняк (колония) и да започнат да снасят яйца. Яйцата на мравките са много малки – само около половин милиметър в диаметър. Имат овална форма и на цвят са прозрачно-бели.

[dt_gap height=”20″ /]

Ларва

 

ларви на мравкиСлед около 1-2 седмици във фаза яйце, се снася ларва на мравка, която е без крака. Тази фаза се характеризира с ненаситен апетит на ларвите, които възрастните индивиди изхранват с храна и течности, които те поглъщат и в последствие повръщат.

 

 

[dt_gap height=”20″ /]

Пупа

ant-pupa

След като ларвата си смени кожата, те преминават във фаза на пупа. Пупите приличат на външен вид на възрастните индивиди, с изключение на техните крака и антени, които са сгънати и притиснати към тялото. Първоначално, пупуите са бели на цвят, но малко по малко потъмняват с течение на времето. В зависимост от конкретния вид мравка, пупите могат да се помещават в защитен пашкул.

 

[dt_gap height=”20″ /]

Възрастен индивид

 

възрастна-мравкаЩом като фазата на пупата приключи, възрастната мравка се появява. По времето на трансформацията, мравката е напълно развита, но цвета й потъмнява с течение на времето. Възрастните мравки принадлежат към една от трите касти на колонията; кралици, работници или мъжки. Кралиците са плодовитите женски, които снасят всички яйца в колонията. Работниците са женски, които не се възпроизвеждат, но събират храна, хранят ларвите и поддържат чистотата в мравуняка. Работничките са без крила – те са тези, които търсят храна и защитават колонията от натрапници. Мъжките мравки са с крила, но тяхното единствено задължение е да се сношават с кралиците по време на процеса на роене.

[dt_gap height=”20″ /]

Мравките във Вашия дом могат да бъдат сезонен или целогодишен проблем. Много видове мравки строят своите мравуняци навън и се превръщат в напаст за домакинствата само когато търсят храна. Щом като намерят добър източник на храна, те могат да продължат да влизат, да събират храна и да напускат обратно, за да занесат храната до тяхната колония. Въпреки това, други видове мравки навлизат в сградата и построяват своите гнезда вътре и се превръщат в постоянни обитатели на дома. Някои от по-често срещаните видове мравки, които могат да нападнат Вашия дом и да изберат да останат там включват: тротоарни мравки (1), фараонови мравки (2) и др. Всеки от тези видове може да представлява предизвикателство, но фараоновите мравки са известни с това, че изключително трудно се поддават на контрола срещу вредителите.

[dt_gap height=”20″ /]

тротоарна мравка

(1) тротоарна мравка

 

фараонова мравка

(2) фараонова мравка

 

[dt_gap height=”20″ /]

Мравките в дома могат да бъдат намерени в близост до техните източници на храна и вода и на скрити, защитени места, като цепнатини в стени, под уреди, зад дограма и под подове. Мравките обичат да живеят в близост до хората и се хранят с подобни храни като сладко, месо и течности.

[dt_gap height=”20″ /]

Никога не бива да се прилага инсектицид само върху мравките, които се виждат. Този подход обикновено не работи, защото унищожавате само малка част от колонията. Мравешките колонии се състоят от много работнички, една или няколко кралици, както и ларвите и пупите. Ефективният контрол над колонията зависи от елиминирането на кралиците и работниците. В противен случай, колонията ще продължи да се развива дори може да се премести на нова локация, ако мравките усетят, че някои от членовете на колонията измират.

[dt_gap height=”20″ /]

При прилагане на мерки за отстраняване на колонията от мравки във Вашия дом, най-добрият вариант е да се използват инсектициди-примамки, които привличат мравките. Мравките-работници ще сметнат примамката за храна и ще я отнесат в гнездото, за да се нахранят кралицата и другите членове. Този метод осигурява контрол над цялата колония.

[dt_gap height=”20″ /]

Превантивните мерки и контрола над мравките често зависят от различните видове мравки, локацията на техните гнезда и предпочитаните от тях храни. Както при други подобни проблеми с други вредители, използването на цялостна, интегрирана програма за борба с мравките е най-ефективния подход.

 

 

 

Google рейтинг
4.8
На база на 384 отзива
js_loader
Call Now Button