web analytics
Мухобойка - пушката ‘’оттървител’’

Автоматична мухобойка – пушката ‘’оттървител’’